„rzetelna

Właściciel serwisu:
AGROCZOS Sp. z o.o.
Gorzowska 11
73-200 Choszczno
mail: biuro@agroczos.pl
tel.: +48 95 747 28 39
Dane osobowe to informacje, które są bezpośrednio lub pośrednio przyporządkowane albo możliwe do przyporządkowania do konkretnej osoby. Podstawę prawną ochrony danych stanowi w szczególności Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Polityka Cookies jest zgodna z wymogami prawa wynikający z art. 173, 174 oraz 209 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Najważniejsze definicje:
– ADMINISTRATOR – właściciel strony internetowej AGROCZOS Sp. o.o. z siedzibą przy ul. Gorzowskiej 11, 73-200 Choszczno, NIP: 594 160 39 05;
– UŻYTKOWNIK – każda osoba, która odwiedza stronę internetową;
– STRONA INTERNETOWA – za każdym razem kiedy wspominana jest strona internetowa mowa jest o: www.agroczos.pl;
– COOKIES – informacje przesyłane przez serwis internetowy i zapisywane na urządzeniach w których zostały odtworzone. Korzystanie z tych plików pozwala prawidłowo działać witryną internetowym.
Administrator informuje, że serwis zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, jednocześnie oświadcza, że nie są stosowane tzw. Tracking cookies, czyli pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.
Administrator serwisu oświadcza, że pliki cookies wykorzystywane są do dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Informacje są zbierane w celu tworzenia statystyk, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony.
W ramach serwisu stosowane są następujące pliki cookis:
Session cookies – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
Persistent cookies – pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
pliki umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
pliki umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
pliki umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W związku z tym, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookie nie wyrządzają szkód na Państwa urządzeniu końcowym, nie zwierają wirusów, trojanów ani innych szkodliwych programów.
Formularz Kontaktowy
Dane osobowe, które powierzą nam Państwo przy wypełnianiu formularzy kontaktowych lub przez e-mail, traktujemy poufnie. Przekazane dane będą nam służyć wyłącznie do opracowania odpowiedzi do Państwa pytań. Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO.
Przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie, wyłącz w swojej przeglądarce obsługę JavaScript oraz usuń pliki cookies.

RODO
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako: „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest AGROCZOS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gorzowskiej 11, 73-200 Choszczno, wpisanej do KRS pod numerem 0000623895.
Kontaktować można się z Nami za pomocą maila: biuro@agroczos.pl, nr telefonu: +48 95 747 28 39 lub listownie na adres: ul. Gorzowska 11, 73-200 Choszczno.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe, które są przez nas przetwarzane pochodzą bezpośrednio od Państwa i zostały pozyskane przy zawieraniu umowy/umów. Są to m.in. następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer PESEL, numer NIP, dane dot. dokumentu tożsamości), dane adresowe i kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail).
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe są przez nas przetwarzane w następujących celach:
1. zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2. realizacja obowiązków prawnych określonych w przepisach prawa (m.in. obowiązków wynikających z prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
3. rozpatrzenie zgłaszanych przez Państwa reklamacji oraz udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski lub skargi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes),
4. dochodzenie przez nas roszczeń lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes),
5. tworzenie analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes),
6. prowadzenie marketingu oferowanych przez nas produktów i świadczonych przez nas usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Państwa zgoda) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia z nami umów i ich wykonania, rozpatrzenia zgłaszanych reklamacji, odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski i skargi.

KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH ODOBOWYCH
Do Państwa danych osobowych będą mieli dostęp pracownicy oraz podmioty z nami współpracujące przy pomocy których prowadzimy naszą działalność (np. firmy windykacyjne, kancelarie prawne, firmy transportowe i spedycyjne).
Będziemy także przekazywać Państwa dane osobowe organom publicznym bądź innym podmiotom, gdy będzie nas do tego zobowiązywał przepis prawa.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Uzyskane przez nas dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartych z nami umów i związanych w tym okres niezbędny do wykonania tych umów, zaś po wygaśnięciu tych umów dane będą przechowywane wyłącznie gdy będzie to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. w celach rozliczeniowych czy też w celu dochodzenia roszczeń.
W zakresie, przetwarzania Państwa danych osobowych do których jest potrzebna Państwa zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.
W zakresie, w jakim podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo następujące prawa:
1. dostępu do danych, uzyskania ich kopii, żądania sprostowania danych
2. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO
3. ograniczenia przetwarzania danych,
4. w momencie podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać zgodę w zakresie w jakim dane są przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. W zakresie jakim podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. działania marketingowe), przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Prowadzimy skup zbóż na terenie naszej firmy
w Choszcznie.

Więcej informacji pod numerem 95 747 28 39.